Excellence | Buitengewoon Bijzonder

Een betrouwbare partner in tijden van verandering

Synoniemen van Excellence zijn buitengewoon, bijzonder, uitmuntend, subliem…
Het verwijst naar iets dat uitsteekt boven het gemiddelde en dat opvalt door haar bijzondere kwaliteiten.Wij geloven in ‘excellence’ en willen met het beste dat we in ons hebben, op een maximale wijze investeren in het potentieel van anderen.

Excellence Coaching & Consultancy is een divisie van CC Excellence en ontstaan vanuit een roeping om leidinggevenden, teams en organisaties op een excellente wijze te ondersteunen in de praktijk van het functioneren en doet dat op twee manieren:

  • Via coaching worden leiders, medewerkers en teams geholpen om helder te krijgen waar ze naar toe willen werken, hoe ze hun unieke kwaliteiten effectief daarvoor kunnen inzetten en hoe op een creatieve en authentieke manier kan worden omgegaan met hindernissen die ze op hun weg tegenkomen.
  • Via consultancy ontvangen organisaties, teams en leidinggevenden deskundig en onafhankelijk advies op het terrein van visie-, strategie- en beleidsontwikkeling.

Excellence Opleiding & Training is een andere divisie van CC•Excellence. Wil je een (professioneel) coach worden, groeien in je leiderschap of leiderschapsvaardigheden ontwikkelen? Klik dan hier om naar onze site te gaan met een uitgebreide aanbod van opleidingen en trainingen. We bieden onze opleidingen aan via Open Inschrijving en op basis van InCompany binnen uw organisatie.

Partners

CC Excellence werkt nauw samen met gespecialiseerde partners die zich van harte kunnen vinden in onze uitgangspunten en werkwijze. Als dat zinvol is voor een coach- of begeleidingsproces kan, na overleg met de opdrachtgever, op onderdelen gebruik worden gemaakt van externe deskundigheden die passen binnen de identiteit en cultuur van de organisatie. In deze trajecten houdt CC Excellence de regie en eindverantwoordelijkheid van het proces.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705