Coaching | Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is nauw verbonden met wat we hebben geschreven onder persoonlijke coaching. Het accent ligt echter meer op de wijze waarop we in de toekomst ons werk en leven inhoud geven.

Werk én leven

Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Meestal wordt werk gekoppeld aan een baan, een functie of een taak. Voor veel mensen is dat bepalend voor hun werk. Maar werk is meer dan dat. In onze visie is werk niet alleen de tijd die je besteed om in levensonderhoud te voorzien. Werk is ook een uiting van gaven, talenten,  kwaliteiten en passie. Daarom is het belangrijk dat je doet waar je goed in bent en waar je verder in kunt ontwikkelen. Dat maakt werk waardevol, voor jezelf en voor de ander. Maar dan nog kan het zijn dat het werk weinig of steeds minder voldoening biedt, ook al ben je bezig met het ontwikkelen van je kwaliteiten.

Plezier in je werk is namelijk ook verbonden met wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. De vraag is of je werk en je de wijze waarop je het leven inhoud geeft, beantwoord aan je persoonlijke verlangens, wensen, drijfveren en misschien zelfs wel je dromen…

Concreet en toekomstgericht

Loopbaancoaching is voor ons meer dan het vinden van het juiste werk. Het is een ontdekkingstocht naar wat je belangrijk vindt en wat betekenis geeft aan de dingen je doet.  We helpen mensen om zich te bezinnen op hun passie, ambitie en mogelijkheden in het licht van wie ze zijn en wat ze willen om vervolgens geholpen te worden stappen te zetten in de juiste richting. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat de omstandigheden soms tegenwerken. Het is echter niet de windrichting die bepaalt welke kant je uitgaat, maar de manier waarop je het zeil positioneert.

Dat vraagt om nieuwe inzichten, inspiratie van binnenuit en de moed om concrete stappen te zetten. Om dit proces op gang te brengen en daarin te ondersteunen is een serie coachgesprekken nodig. Afhankelijk van de situatie maken we daarbij gebruik van diverse coachinstrumenten zoals biografieopdrachten, en diverse loopbaantesten en- onderzoeken.

Afspraak maken

De lengte van een loopbaancoachtraject is afhankelijk van de speciefieke vraag en de omstandigheden. Gemiddeld wordt er uitgegaan van 5-7 gesprekken.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705