Coaching

Onze werkwijze

Wij verbinden en prikkelen. We sluiten aan bij de manier waarop je naar het leven kijkt, maar zijn ook in staat om je uit te dagen en te helpen  om -soms fundamenteel- anders te denken en te handelen in de situatie waar je coaching voor nodig hebt.

Identiteit en missie

Onze werkwijze is verbonden met de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering begint niet met het stellen van doelen of het leveren van prestaties, maar start met de vraag: wie ben ik en wat maakt mij uniek? Wat zegt mijn identiteit over de wijze waarop ik inhoud geef aan mijn werk?

Een vraag die daar onlosmakelijk mee onlosmakelijk is verbonden is de vraag naar de missie. Wat motiveert mij? Wat vind ik belangrijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik meer zin geven aan mijn werk en van betekenis zijn voor de mensen met wie ik samenwerk en aan wie ik leiding geef?

Door bewust te functioneren vanuit je identiteit en missie, ben je beter in staat om op een authentiek wijze inhoud te geven aan je functioneren en vorm te geven aan je taak of (levens)doel.

Cultuur en relaties

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur. De effectiviteit van mijn missie zal namelijk voor een groot deel afhangen van de wijze waarop ik in staat ben mij te verbinden met de cultuur waar ik deel van uit maak, zonder mijn identiteit en eigenheid te verliezen.

Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situaties ik mij ook bevind, de kwaliteit van mijn relaties in die situatie, is bepalend voor mijn succes en het succes van de ander. Als ik vanuit mijn eigen stevigheid mij kan verhouden tot mijn omgeving (de cultuur en de relaties) ben ik in staat om mij effectief te verbinden met de ander.

Beter én anders presteren

TransforMissioneel Coachen helpt je om op een authentieke manier te handelen in situaties waar je omgeving er een andere manier van denken of handelen op nahoudt. Dat kan in de praktijk een spanningsveld opleveren waar we vaak niet goed mee weten om te gaan. Dan vluchten we er voor weg of we gaan vechten. Door in het coachtraject te leren hoe je hier op een positieve wijze mee kunt omgaan ga je jezelf als persoon beter kennen en wordt je beter in je taak. Je gaat dus niet alleen beter maar ook anders presteren. Dat is niet het gevolg van harder of slimmer werken, maar omdat je hebt geleerd op een andere manier naar jezelf en naar anderen te kijken in overeenstemming met hoe jij als mens bent gemaakt en het doel waartoe je hier op aarde bent.

Onze aanpak is terug te vinden in diverse vormen van coaching op zowel persoonlijk, team- en organisatieniveau. Klik hiernaast op de verschillende vormen van coaching voor meer informatie.

Ethische gedragscode

CC•Excellence is aangesloten bij de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische gedragscode voor beroepscoaches.

Als een opdrachtgever of cliënt meent dat er sprake is van een overtreding van de ethische gedragscode kan er contact worden opgenomen met de NOBCO.

De klachtencommissie van de NOBCO kan bij gegronde redenen een klachtenprocedure instellen.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705