Coaching | Organisatiecoaching

Organisatiecoaching helpt een organisatie met meer inspiratie en effectiviteit te functioneren. Binnen de context van organisatiecoaching wordt gebruikt gemaakt van diverse coachvormen, waaronder: individuele coaching, executive coaching en teamcoaching. Organisatiecoaching zorgt ervoor dat op alle niveaus (individueel, team en organisatie) een goede afstemming ontstaat tussen wederzijdse belangen en doelen.

Organisatiethema’s

Belangrijke vragen op het terrein van organisatiecoaching zijn bijvoorbeeld:

  • Zijn de doelen van de organisatie helder en hoe worden die bereikt?
  • Welke taken en bevoegdheden zijn er en hoe zijn die verdeeld?
  • Is er voldoende ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën?
  • Wie hebben invloed op het beleid en hoe vindt besluitvorming plaats?
  • Is er voldoende deskundigheid aanwezig om de plannen te realiseren?
  • Hoe wordt er onderling samengewerkt en hoe wordt het werkklimaat binnen de organisatie ervaren?

Organisatiescan

Om helder te krijgen wat de sterke en zwakke plekken binnen de organisatie zijn, maakt CC•Excellence gebruik van een ‘organisatiescan’, die is gebaseerd op de matrix-methode van Noël Tichy en Peter Camp.

De scan maakt een sterke- en zwakte analyse over de volle breedte van de organisatie en het gehanteerde beleid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische kant van de organisatie (afspraken, doelen, enz.), maar worden ook aandacht gegeven aan de ziel van de organisatie (waarden, houding, samenwerking, werkklimaat, enz.).

Een organisatiescan kan deel uitmaken van een breder organisatie-coach-traject, maar het kan ook seperaat worden gebruikt om de organisatie eens goed door te lichten. De uitkomsten zijn bruikbaar voor het formuleren of bijstellen van een strategisch stappenplan.

Afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705