Consultancy

Advisering en ondersteuning

Het kan bijzonder verrijkend zijn om in bepaalde situaties een adviseur te betrekken, die vanuit zijn expertise een brede view heeft, scherp kan analyseren, met nieuwe inzichten en adviezen kan komen, kan inspireren en meehelpen om plannen om te zetten in concrete stappen.

Naast bovengenoemde specifieke kwaliteiten is het belangrijk om een consultant te kiezen die:

  • rekening houdt met de eigenheid en de identiteit van de organisatie
  • een ruime praktijkervaring heeft in op het terrein waarop advies wordt gevraagd
  • een gebalanceerde benadering heeft ten aanzien van organisatie en organisme

De consultancy-taken van CC•Excellence zijn voornamelijk gericht op:

  • advisering en ondersteuning bij korte projecten
  • interim-trajecten management
  • conflictbemiddeling en hersteltrajecten

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705