Coaching | Individuele coaching

Bij coaching op het persoonlijke vlak komen uiteenlopende vragen aan bod. Het zijn vragen die te maken hebben met je persoonlijk functioneren op allerlei gebieden van je leven: gezin, geloof, werk, kerk, opleiding, vrije tijd, relaties, enz. Al deze levensgebieden zijn zo in elkaar verweven dat het goed kan zijn om ze in het coachproces er bij te betrekken.

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeelden van vragen bij individuele coaching:

  • Ik heb moeite om grenzen te stellen. Hoe voorkom ik dat ik door het werk wordt opgezogen?
  • Ik begin aan een nieuwe uitdaging en wil in de startsituatie graag een ondersteunende begeleiding.
  • Ik wil meer zicht op mijn sterke en zwakke kanten zodat ik me beter kan ontwikkelen.
  • Het werk begint me door mijn vinger te glippen. Hoe word ik weer effectief?
  • Ik heb moeite met de veranderingen in mijn leven en wil hulp om mijn positie opnieuw te bepalen.
  • Ik heb moeite om de juiste prioriteiten te stellen. Mijn gezin krijgt aandacht tekort. Hoe kan ik dit doorbreken?

Onze aanpak

CC•Excellence helpt je om in jou situatie een pas op de plaats te maken en je koers te bepalen. In de coachgesprekken wordt je o.a. geconfronteerd met innerlijke belemmeringen. Het opruimen van deze innerlijke belemmeringen brengt externe barrières vaak terug tot hanteerbare proporties. Daarnaast wordt er gefocust op je specifieke kwaliteiten en inspiratiebronnen.

Om daarmee doelmatig bezig te zijn wordt er in een persoonlijk coachtraject vaak gebruikt gemaakt van een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over de gewenste resultaten en de manier waarop deze worden bereikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ‘ervaringsgericht leren’, waarbij het succes van het traject mede zal afhangen van de tijd en de energie die je zelf investeert.

TransforMissioneel coachen

Het ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden is een belangrijk aspect in het coachen. Maar de belangrijkste problemen waar we mee worden geconfronteerd in ons leven, worden niet opgelost met dezelfde manier van denken. Er is een transformatie nodig in de wijze waarop we de dingen zien. In onze visie heeft coachen dus niet altijd te maken met het vinden van nieuwe gebieden, maar ook met het vermogen om zaken met andere ogen te bekijken en bestaande mogelijkheden beter te benutten.

Afspraak maken

De lengte van een individueel coachtraject is afhankelijk van de soort vraag. Gemiddeld wordt er uitgegaan van 5-7 gesprekken over een periode van drie maanden.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705