Teamtraining Zelfsturende Teams

InCompany Training

Excellence Opleiding & Training verzorgt InCompany diverse opleidingen en trainingen gericht op het functioneren van medewerkers en leidinggevenden binnen non-profit organisaties, zoals onderwijs, zorg en welzijn. De inhoud richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het bekwamen van vaardigheden in het coachen, leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

Download flyer

Het roer in eigen handen én samen koers houden

De Teamtraining voor Zelfsturende Teams (ook wel zelfstandige teams genoemd) helpt teamleden de noodzakelijke vaardigheden, houding en motivatie te ontwikkelen die nodig zijn om effectief en met plezier samen te werken, onderling te communiceren en gezamenlijk op een betekenisvolle wijze de gewenste resultaten te bereiken.Deze waardengedreven en resultaatgerichte InCompany training staat onder leiding van trainers met ruime ervaring in het begeleiden en coachen van teams en organisaties.

Ontwikkelroute

In een ontwikkelroute van enkele maanden komen de volgende thema’s aan bod:

  1. Visie en Motivatie:  wat drijft ons om zelfsturend team te zijn, wat is onze visie daarop en wat zijn de succes- en faalfactoren in het werken met zelfsturende teams.
  2. Kernwaarden en Teamcultuur: het gezamenlijk ontwikkelen van een effectief en authentiek teamcultuur in aansluiting op de (beoogde) organisatiecultuur en kernwaarden: klantgericht, betrouwbaar, resultaatgericht, professioneel en flexibel.
  3. Teamkwaliteiten en Competenties: het onderzoeken, vaststellen en waarderen van de aanwezige en noodzakelijke (gewenste) competenties en kwaliteiten binnen het team.
  4. Teammeetlat: wat zijn de doelen van het zelfsturend team, welke teamtaken horen daarbij en wat spreken we af in de manier waarop we met elkaar omgaan.
  5. Teamafspraken:  taken verdelen binnen het zelfsturend team, het principe van roulerende taakverdeling, vergaderen en besluiten nemen, het principe van consensus.
  6. Teamcommunicatie (1): transparant werken en verantwoording afleggen, het proces van inleven en verbinden, feedback geven en ontvangen.
  7. Teamcommunicatie (2): het gezamenlijk creëren van een effectieve en oplossingsgerichte overleg- en werkwijze en efficiënte besluitvormingsmethode passend bij het team.
  8. Teamniveau: het ontwikkelingsniveau van het team in kaart brengen en de daarbij behorende begeleiding- en interventievaardigheden om het team naar een volgend niveau te brengen.

Voor meer informatie klik hier (u gaat naar de site van Excellence Opleiding & Training).

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705