Over ons

CC•Excellence is een onafhankelijke en zelfstandige onderneming op het gebied van coaching en consultancy. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse vormen van coaching en advisering op persoonlijk, team- en organisatieniveau.

CC•Excellence is een onderneming die christelijke normen en waarden integreert in haar aanpak. Van wezenlijk belang daarin is de gezindheid waarmee betrokkenen met elkaar omgaan en communiceren, de wijze waarop besluiten worden genomen en hoe er wordt omgegaan met kritiek, conflicten en teleurstellingen.

Beroepsorganisaties en lidmaatschappen

We zijn aangesloten bij de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

CC•Excellence onderschrijft de Ethische Gedragscode en de daarbij behorende klachtenprocedure.

Daarnaast zijn we aangesloten bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL) en het daaraan gelieerde Meldpunt Machtsmisbruik. Tot slot zijn we lid van de Vereniging van Christencoaches.

 

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705