Coaching | Teamcoaching

Teamcoaching is ervoor bedoeld om teamleden te helpen op een effectievere en plezierige manier met elkaar te communiceren en samen te werken op relatie en inhoud binnen het kader van de organisatie en de daaraan verbonden doelstellingen en verwachtingen.

Voorbeelden

Hier volgen een aantal voorbeelden van vragen die we regelmatig horen bij teamcoaching:

  • Als team zijn we helemaal niet effectief bezig. We werken op eilandjes en maken geen gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een paar keer een teamdag gehad, maar het lukt ons niet om samen te werken.
  • We zitten al lange tijd in een sleur. We merken dat dit een weerslag heeft op onze resultaten. Hoe creëren we een positief, inspirerend en motiverend klimaat binnen ons team?
  • We zitten nu al maanden te steggelen met onze visie, maar we komen niet verder. Hoe krijgen we de neuzen weer dezelfde kant op?
  • Het zijn steeds dezelfden teamleden die het werk doen. Er is een groep teamleden die steeds weer afgeeft op de organisatie en klaagt als het fout gaat. Dat werkt ontzettend demotiverend. Wat kunnen we doen zodat iedereen weer verantwoordelijkheid gaat dragen?

Een externe teamcoach

Als je deze vragen herkent is het wellicht tijd om er een externe coach bij te betrekken. Betere dan een insider is deze in staat om een team verder te helpen in de onderlinge samenwerking en communicatie. Dat heeft er mee te maken dat een externe coach geen onderdeel is van het systeem. En hiermee wordt direct iets gezegd over de visie van CC•Excellence op het werken aan problemen binnen een team.

Geen verklaringen

In onze aanpak zoeken we niet naar allerlei verklaringen voor het probleem, maar richten we ons meer op de overtuigingen en patronen die binnen het systeem gelden. Het bestaansrecht van de groep en de groepsnormen- en waarden maken daarvan onderdeel uit. Hiermee komen we aan de fundamenten van het team. Door dit gezamenlijk in kaart te brengen en hier aan te werken, wordt een stevige basis gelegd voor ieder probleem dat zich kan voordoen.

Geen symptoombestrijding

Deze TransforMissionele benadering voorkomt een symptomatische aanpak van een groepsprobleem en stelt een team in staat om in de toekomst op een zelfstandige en volwassen manier problemen binnen het team aan te pakken.

Onze aanpak

In grote lijnen is onze aanpak als volgt:

  • Het functioneren van het team en de teamproblemen in kaart brengen
  • Een globale gezamenlijke aanpak formuleren en wederzijdse verwachtingen vaststellen
  • Observeren van het team in actie
  • Analyseren van de interacties, teamprocessen en belemmerende factoren
  • Samen werken aan probleemoplossende maatregelen

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705