Hoe ontwikkel je een coachcultuur?

Coachcultuur

De cultuur van een organisatie wordt in het algemeen gevormd door uitgesproken waarden en onuitgesproken regels. Een coachcultuur is specifiek gericht op het bevorderen van een klimaat waarin ruimte is om van elkaar te leren, waar wederzijds vertrouwen wordt bevorderd en (verborgen) potenties de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op een manier dat past bij de persoon. Dat betekent dat leiders hun medewerkers ruimte geven om eigen keuzen te maken. Het geven van ruimte gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Binnen die ruimte kunnen leidinggevenden hun medewerkers helpen en ondersteunen.

Medewerkers helpen bij oplossen problemen

Uit een door Krauthammer gehouden Europees onderzoek over het gedrag van leidinggevenden op de werkvloer, blijkt onder andere dat 95% van de medewerkers willen dat hun manager of teamleider hen helpt met het oplossen van een probleem. Slechts 45 procent van de leidinggevenden komt aan dit verlangen tegemoet. Vaak geven managers hun eigen visie op de zaak waar de medewerkers het mee moeten doen  (34%) en in sommige gevallen bevelen of eisen ze een oplossing (bron: Intermediar PW).

Coachbeleid

Medewerkers willen dat leidinggevenden hen te helpen door via  andere invalshoeken naar een situatie te kijken en het zelfoplossend vermogen van de medewerker vergroten. Dat dit niet gebeurd heeft veelal te maken met het feit dat een leidinggevende over onvoldoende coachende vaardigheden beschikt. Maar vaak ontbreekt ook een duidelijk coachbeleid  binnen een organisatie en het bewust creëren van randvoorwaarden en hulpmiddelen die de  manager in staat stellen zijn medewerkers actief te ondersteunen in hun eigen ontwikkeling.

Fouten durven toegeven

Uit het hiervoor aangehaald onderzoek van Krauthammer blijkt dat 92% van de medewerkers het erg waarderen als leidinggevenden hun eigen fouten spontaan toegeven.  Ongeveer de helft ( 48%)  doet dit. Een belangrijke minderheid negeert het belang van de fout (28%). De rest geeft toe dat een fout werd gemaakt, maar neemt hiervoor geen verantwoordelijkheid of legt de schuld zelfs bij anderen.

Coachklimaat

Om als medewerkers en teams te groeien in bekwaamheid  en effectiviteit is het belangrijk om fouten te mogen maken. Het voorbeeld van de leidinggevende is evident. Als hij fouten durft toe te geven en bereid is te luisteren naar de inzichten van anderen, dan levert hij daarmee een belangrijke bijdrage aan een coachklimaat, waarin onderling vertrouwen, samenwerking en het gezamenlijk dragen van  verantwoordelijkheid  centraal staan.

CoachClass

Op basis van deze gegevens heeft CC Excellence een CoachClass ontworpen voor leidinggevenden. Persoon leiderschap en coachende vaardigheden staan centraal in deze vierdaagse coach- en trainingsprogramma.  Samen met de opdrachtgever wordt strategisch nagedacht over de wijze waarop dit programma zo effectief mogelijk kan worden ingezet voor het bouwen aan een coachcultuur binnen de organisatie. Voor mer informatie over dit programma klik hier (een nieuw tablad wordt geopend)

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705