Boek over Kerk en Huiskringen gepresenteerd

22 maart 2009 – Onder belangstelling van een honderdtal voorgangers, ouderlingen en kringleiders heeft Ernst Zwart, acquirerend redacteur bij uitgeverij Kok, afgelopen zaterdag het boek ‘Het kloppend hart van de gemeente’ overhandigd aan de auteur Bart Broekman. Zwart noemde het boek verrassend vanwege de verschillende niveau’s die aan bod komen. “Het boek gaat niet alleen over huiskringen, maar ook over het functioneren van de gemeente als totaal. De visie, missie, organisatie, leiderschap, structuren, processen… het komt allemaal aan bod. Bart laat hiermee zien dat de kracht van kleine groepen pas volledig tot uiting komt als het is ingebed in een gemeente die bewuste, principiële keuzen maakt op vele terreinen van het gemeenteleven”.

In zijn toespraak stond Broekman stil bij de voorwaarden voor een gezonde groei- en zorgklimaat binnen de plaatselijke gemeente. “Open en eerlijke communciatie ontbreekt nogal eens binnen kerken en gemeenten”, vertelt Broekman. “Het is jammer dat in veel gevallen de betrokken leiders dit niet doorhebben. Integendeel, men heeft soms het idee dat er volledige openheid is en toch kent men elkaar nauwelijks, tenminste niet zoals je van vrienden zou verwachten”. Hiermee werd direct de toon gezet voor het seminar waar de boekpresentatie onderdeel van uitmaakt.

Het thema “Vriendschap en geestelijke groei in de gemeente” stond deze dag centraal. Broekman lichtte een tip van de sluier op over de inhoud van het boek door te vertellen hoe vriendschap en geestelijke groei onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij legde uit hoe de klassieke uitleg van het begrip heiliging teveel wordt uitgelegd binnen een individuele context. “Het beeld van God heeft een relationele dimensie. Tijdens de zondeval werd de gemeenschap het eerst vernietigd. Herstel van gemeenschap is het belangrijkste doel van heiliging, deze gemeenschap is de setting waarbinnen we persoonlijk kunnen groeien. De focus van de kerk hoort daarom niet de persoonlijke geloofsgroei te zijn, maar het bevorderen van de onderlinge gemeenschap”. Een belangrijk instrument daarin is de huiskring.

Over de huiskring werd uitgebreid verteld en gedeeld in de zeven workshops die werden gegeven door werkers met een grote ervaring in het leiden van kringen. De sprekers waren afkomstig uit verschillende kerken en organisaties, waaronder de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle, het Evangelisch Werkverband en de Bethelgemeente Drachten.

Kijk voor meer info over het boek op www.huiskringen.nl

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705