Coachende managers houden beter talent vast

Niet alle managers doen waarvoor ze zijn aangenomen. Leidinggeven is slechts een deel van hun takenpakket. Medewerkers begeleiden en goed laten presteren horen daar net zo goed bij. Wie daar werk van maakt, slaagt er beter in om getalenteerde werknemers aan het bedrijf te binden.

Holland’s got talent

Holland’s got talent, daar zijn de meesten wel van overtuigd. Toch zijn nederlandse bedrijven volgens hun medewerkers niet goed in het behouden van talent. Slechts twee vijfde (42%) van de werknemers denkt dat hun bedrijf in staat is het talent binnen de organisatie te behouden. Ten opzichte van 2006 is dit wel een stijging van 9%. Dit blijkt uit het What’s Working onderzoek van Mercer onder ruim 1.800 werknemers. Slechts 58% van de werknemers is van mening dat er binnen het bedrijf voldoende mogelijkheden worden geboden voor het volgen van trainingen, terwijl dit in 2006 nog 70% was.

Interne doorgroeimogelijkheden zijn belangrijk binnen talentmanagement, maar slechts iets meer dan de helft (52%) van de respondenten is van mening dat dit goed is geregeld binnen het bedrijf. Nog minder (45%) denkt zijn persoonlijke lange termijn doelstellingen binnen het bedrijf te kunnen behalen.

Coachende en stimulerende manager is schaars

Uiteraard spelen managers een belangrijke rol in het stimuleren en ontwikkelen van talent. Echter minder dan de helft (42%) van de medewerkers geeft aan dat zijn manager een actieve rol speelt in zijn carrièreplanning. Dit is echter wel een stijging van 9% ten opzichte van 2006. Een coachende manager is nog schaarser volgens het onderzoek, slechts twee vijfde (40%) geeft aan een coachende manager te hebben (27% in 2006). De Nederlandse managers zijn praktisch ingesteld, 54% van de medewerkers geeft aan dat hun manager ze taken en verantwoordelijkheden toebedeeld om zo de ontwikkeling van de medewerker te stimuleren.

Weinig stimulans voor trainingen

Het actief stimuleren van het volgen van trainingen gebeurt nog niet op grote schaal, minder dan de helft (49%) van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf dit doet. Iets meer dan de helft (53%) geeft aan er binnen het bedrijf goede trainingsmogelijkheden worden aangeboden (63% in 2006). De tijd die medewerkers investeren in trainingen wordt in 52% van de gevallen vergoed door de werkgever. Korteweg: “Bedrijven realiseren zich niet dat bedrijfsgroei kan worden bevordert als het om opleiden van medewerkers gaat. Simpelweg het aanbieden van trainingen is niet genoeg, je zal als bedrijf een beleid moeten ontwikkelen waarin tijd, geld en middelen worden vrij gemaakt voor de ontwikkeling van alle medewerkers, jong en oud.”

Workshop:coachen van medewerkers

Martin de Jong, werkzaam als trainer voor o.a. Blanchard International en eigenaar van het bedrijf ‘Building Champions’, weet als geen ander hoe belangrijk het i

s om als teamleider, clusterhoofd of manager verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van je medewerkers. “Je ziet je hen functioneren en bent getuige van de wijze waarop ze zich ontwikkelen. Je doel is om het beste in hen naar boven te halen. Je wilt medewerkers die zich committeren aan de belangen van de organisatie en plezier hebben in hun werk.”

Tijdens de Nationale Coachseminar op vrijdag 21 oktober geeft Martin een workshop waarbij hij stil staat bij de betekenis van je rol als coachend leider. Vragen die aan bod komen zijn o.a.: hoe vind je balans tussen je medewerkers ‘sturen’ en zelf laten nadenken; hoe balanceer je  als leidinggevende tussen coachen en adviseren of informeren; hoe voorkom je belangenverstrengeling als organisatiedoel en persoonlijke ontwikkeling op gespannen voet staan; welke vormen van interne coaching zijn toepasbaar en welke niet; wat zijn de beperkingen en valkuilen van het coachen van medewerkers en collega’s.

Bron: Mercer

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705