Een nieuw seizoen begint!

17 augustus 2009 – De zomervakantie is voorbij, het kantoor is weer geopend.

Er staan een aantal mooie uitdagingen op ons te wachten: de Nationale Coachseminar van 30 oktober, het voorbereiden van een vervolgcursus op Coachen in de Kerk en het afronden van de onderzoeksfase naar de mogelijkheden van Comfort Stay.

Maar de kern van dit alles wordt gevormd door ons ‘normale’ werk: het coachen en consulteren van christelijke orfanisaties, kerken en geestelijke leiders.

We gaan vol nieuwe energie weer aan de slag en zien er naar uit om u ook dit seizoen te dienen met het beste wat we van onze Here God hebben gekregen. Aan Hem dragen we daarom ook dit nieuwe seizoen op.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705