Een nieuwe benadering van coachen!

1 september 2008 – CC•Excellence legt zich de komende jaren toe op het uitwerken van een nieuwe coachbenadering onder de noemer TransforMissioneel Coachen. De huidige vormen van coachen zijn erg gericht op het bereiken van resultaten en houden te weinig rekening met de setting van de plaatselijke gemeente. Ook is er onvoldoende aandacht voor het verlangen van de postmoderne gelovige om op een authentieke wijze gestalte te geven aan zijn taak of bediening, die niet alleen relevant is voor de kerk, maar ook voor de samenleving.

De basisbeginselen van het TransforMissioneel Coachen komen aan bod in de cursus ‘Coachen in de Kerk’. Een verdere uitwerking en doordenking van dit model zal plaats vinden in een seminar op vrijdag 15 mei (locatie en sprekers worden nader bekend gemaakt). Tevens wordt er gewerkt aan een boek over deze nieuwe coachaanpak.

Hiermee hoopt CC•Excellence een waardevolle bijdrage te leveren aan het coachen van kerken en geestelijke leiders. Het is een nieuwe benadering van coachen die past bij de wijze waarop de kerk in deze tijd functioneert. Voor meer informatie over het model klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705