Gebrek aan zingeving leidt tot depressie

Over het belang van anderen helpen

Bijna 60 procent van de inwoners in de zestien rijkste landen waaronder Nederland is zoekende om meer te kunnen betekenen voor anderen. De meesten worden gehinderd door praktische zaken zoals het gebrek aan tijd, middelen, energie en inspiratie. De wens en zoektocht om meer te doen voor anderen dan alleen geld doneren wordt door 74 procent van de 24.000 ondervraagden gezien als dé manier om het leven zin te geven.

Het niet kunnen vervullen van deze behoefte, kan zelfs leiden tot gevoelens van depressie en een lager zelfvertrouwen. Dit blijkt uit een groot wereldwijd onderzoek naar zingeving in zestien landen met het hoogste bruto nationaal product, waaronder Nederland in opdracht van Letsheal.org.

Anderen helpen in de praktijk moeilijk

De belangrijkste onderwerpen waarin we meer voor anderen zouden willen doen zijn: gezondheid, milieu en rechten van het kind. Dat bijna 60 procent graag meer wil doen voor anderen, maar daar niet aan toe komt kent vooral praktische oorzaken. Het ontbreekt simpelweg aan tijd, middelen, energie en inspiratie. Dat de wens om anderen te helpen leeft, is ook terug te zien in de manier hoe mensen bijvoorbeeld reageren op bedrijven en merken die anderen helpen. 64 procent geeft de voorkeur aan merken die hen helpen om anderen te helpen, bijvoorbeeld door per aankoop een bedrag af te staan aan het goede doel. 68 procent van ondervraagden geeft aan het liefst te werken bij een bedrijf dat hen in staat stelt om iets goeds te doen voor anderen.

Grote verschuiving in wat ons leven zinnig maakt

Een zinnig leven leiden vindt 85 procent belangrijk. 74 procent van de ondervraagden geeft aan een zinnig leven te hebben als ze ‘anderen helpen’. Het ‘anderen willen helpen’ als levensdoel is sterk in opmars. 37 procent geeft aan dat de drang om anderen te helpen de afgelopen drie jaar sterker is geworden. ‘Van het leven genieten’ is nog steeds belangrijk, maar het genieten wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de mate waarin we anderen kunnen helpen. Maar twaalf procent van de ondervraagden vindt het leven zinloos.

Massale zoektocht

In de sterk opkomende economieën zoals India (86 procent), China (83 procent), Brazilië (79 procent) is de actieve zoektocht naar een zinnig leven het grootst. Maar ook in de andere landen is men zoekende. Gemiddeld 66 procent geeft aan actief op zoek te zijn naar zinnig leven. De zoektocht is gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Jongeren (69 procent) zijn nog harder op zoek dan ouderen (61 procent). De oorzaak van de zoektocht naar manieren om anderen te helpen, kan volgens verschillende deskundigen gevonden worden in de financiële crisis en het daarmee samenhangende besef dat geld niet blijvend gelukkig maakt.

Bron: Manageronline.nl

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705