Geslaagde Nationale Coachseminar

Op vrijdag 8 oktober 2010 werd in Putten voor de tweede maal de Nationale Coachseminar gehouden: een uniek en professioneel opgezette seminar voor christen coaches en (kerk)leiders. Deze dag bundelden drie organisaties de krachten rondom het thema ‘Coachen op Vitaliteit en Zingeving’: Xpand, de Vereniging van Christen Coaches (VCC) en CC Excellence.

Sfeer

Jaap Ketelaar (Xpand) was opnieuw dagvoorzitter en leidde op een ongedwongen, ontspannen en soms humoristische wijze de dag. Als hij terugblikt op het seminar constateert hij dat mensen met een hart voor Jezus en een hart voor coaching samen gezocht hebben naar inspiratie en professionalisering van hun vak. Op de vraag wat zijn uitdaging was antwoord hij “Die coaches blijven maar praten met elkaar. Maar wat mij betreft bouwen we hierop voort in een volgend jaar!”

Gerald en Nelinda Troost gaven leiding aan de samenzang die leidde tot enkele heilige momenten. Het sololied ‘100%’ maakte door de inhoud van de tekst en de wijze waarop het lied werd vertolkt, grote indruk op de aanwezigen. De sfeer van de dag werd door een deelnemer omschreven als ‘gemoedelijk en professioneel in een geestelijke setting’.

De vier P’s

Bart Broekman sprak als eerste spreker vooral over de verhouding tussen Bijbelse en seculiere gegevens over ‘vitaliteit en zingeving’ en een praktische toepassing daarvan binnen het coachproces. Hij liet zien dat een vitaal geloof vooral wordt gekenmerkt door de juiste focus (blijven vasthouden aan het kruis), blijdschap (in alle omstandigheden), verbondenheid met andere gelovigen en leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. In deze vier aspecten vinden we waarheden die van groot belang zijn voor de coachpraktijk. Binnen de seculiere benadering worden deze vitaliteitskenmerken aangeduid met de vier P’s: Passie, Plezier, Partner en Positieve Kracht (ontworpen door vitaliteitscoach Gerard van Vliet). Op een praktische wijze liet Broekman zien hoe deze elementen kunnen worden verweven in het coachproces. In zijn verhaal refereerde hij aan zijn recente bezoek aan India en liet hij aan de hand van het leven van Bandana, een Indiase jongen van 12 jaar, zien hoe deze vier aspecten zelfs in de meest uitzichtloze en kansloze situaties kunnen bijdragen aan vitaliteit en zingeving.

Hoop

Namens de VCC benadrukte Sietze Ketelaar dat vraagstukken rondom vitaliteit en zingeving de kern raken van mensen en organisaties. Het was voor hem te gemakkelijk om daar een op één wijze over te spreken, omdat te maken heeft met ons gedrag, met waarden en levensstijl. Ook de samenleving en veranderingen daarin hebben invloed op onze vitaliteit. Daarom was de vraag naar onze bron van groot belang. Sietze Ketelaar wees op Psalm 1 als een prachtig voorbeeld van een mens die uit Gods bron put. Dan kun je heel veel aan, ook al zit het leven niet mee. Een filmpje van een man zonder armen en benen, maar nog steeds vitaal, illustreerde deze waarheid. Ketelaar gaf aan dat een coach die met dit soort vragen wordt geconfronteerd zich er niet gemakkelijk van af kan maken. Hij vertelde dat een christencoach zijn antwoorden vindt in de Bijbel en in de coachliteratuur. Sommige methoden zijn meteen toepasbaar, andere vergen reflectie. Als voorbeelden werden genoemd de ‘trage vragen’ van Kunneman en ‘didactiek van de liefde’ van Van den Nieuwenhof. Als voorbeeld vanuit de Bijbel werd de vrouw uit Sichar genoemd, die door Jezus werd geconfronteerd met de zin van het bestaan en daardoor nieuwe hoop kreeg. Deze hoop is een kernthema voor ons leven.

Verdieping in de workshops

De workshops in het middagprogramma waren bedoeld om verschillende subthema’s uit te diepen. Jaap Boersema hield een workshop over het ‘innerlijk dialoog’ als instrument om te ontdekken welke invloed onze waarden hebben op de keuzen die we maken. Albert Hoekstra sprak vanuit zijn deskundigheid en ervaring over wat mensen intrinsiek motiveert en hoe je met deze inzichten mensen kunt helpen om op een zinvolle wijze betrokken te zijn in de gemeente of op het werk. Ronald van der Molen liet o.a. zien wat voor ondersteuning de ander nodig heeft om een droom om te zetten in actie en schuwde niet om de discussie met de groep aan te gaan. De workshop van Pieter de Kruijf werd door de deelnemers als vernieuwend beschouwd. Hij hielp de aanwezigen om te zien hoe je een oordeel als een voordeel kunt gebruiken. En Rob Zigter stond in zijn bijdrage vooral stil bij de wijze waarop we onze zintuigen kunnen gebruiken om ons team te lezen.

Goed verzorgd…

De organisatie van het coachseminar lag in handen van CC Excellence. Mede dankzij de inzet van medewerker Robert Tolsma, werd de organisatie als heel goed ervaren en werd deze dag door de deelnemers gemiddeld beoordeeld met het cijfer 8. Een deelnemer schreef daarover: “Goed verzorgd, voldoende afwisseling, goede breaks en prettige entourage”. Er waren regelmatig momenten om te netwerken. Na afloop konden de bezoekers deelnemen aan een heerlijk diner verzorgd door het Congrescentrum de Aker. Inmiddels hebben alle bezoekers een persoonlijke inlogcode ontvangen waarmee ze alle informatie die is doorgegeven tijdens het coachseminar kunnen downloaden.

De inhoud van de dag en de reactie van de deelnemers geeft de organisatie voldoende motivatie om binnenkort met een nieuwe datum te komen voor een Nationale Coachseminar in 2011.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705