Inschrijving Coachcursus gestart

1 juni 2009 – In september starten we opnieuw met de cursus ‘Coachen in de Kerk (of op het werk)’ in Drachten en Utrecht. Het gaat hier om een unieke basiscursus van vier zaterdagen verspreid over vier maanden. Op het gebied van cursusbegeleiding, -cursusinhoud, catering en faciliteiten hebben de curisten een hoge waardering gegeven (gemiddeld 9.1).

Voor wie?
Deze boeiende coachcursus geeft praktische handvatten voor het coachend leidinggeven aan medewerkers en teams en is zeer geschikt voor leidinggevende vrijwilligers, kerkenwerkers, oudsten en ouderlingen en voorgangers. In de praktijk blijkt de cursus ook zeer bruikbaar op het werk!

Vervolgopleiding
Deelnemers die de basiscursus met goed gevolg hebben afgelegd kunnen deelnemen aan een vervolgcursus ‘Excellent Coachen’ (start 2010).

Coachend leidinggeven kun je leren!
Coachen is een manier van werken om teams, vrijwilligers en medewerkers te helpen in hun ontwikkeling en het bereiken van resultaten. Coachend leidinggeven is sturen zonder de baas te spelen. De kracht van coachen is dat je optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van de mensen aan wie je leiding geeft. Coachen in de Kerk geeft een geweldige dynamiek en toewijding van je medewerkers!

Voor meer informatie over de cursus, reacties van deelnemers en aanmeldingsmogelijkheden, klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705