Inschrijving cursus ‘Coachen in de Kerk’ gestart

7 augustus 2008 – In januari 2009 start CC•Excellence met een unieke basiscursus die leiders in de gemeente toerust in het coachen van hun teams en medewerkers.

De cursus ‘Coachen in de Kerk’ zal op vier zaterdagen worden gehouden in Drachten en Den Bosch. Bij voldoende belangstelling wordt er in Drachten ook een maandagavondcursus gehouden (start: 12 januari). Momenteel wordt onderzocht of er ook een cursus kan worden gestart in Zwolle en Utrecht.

De cursus is zeer geschikt voor (vrijwillige) teamleiders, kerkenwerkers, oudsten en ouderlingen en voorgangers.

CC•Excellence is bezig met de ontwikkeling van een vervolgcursus (eveneens vier zaterdagen) en een topmodule. De cursussen en de topmodule leiden vormen tezamen de ‘Leergang Excellent Coachen voor Kerkleiders’. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705