Nationale Coachseminar 2009

Een korte terugblik op een inspirerende dag!

30 oktober 2009 – Honderdveertig kerkleiders en christencoaches bezochten in Putten de Nationale Coachseminar 2009. Een inspirerende dag die door de deelnemers werd beoordeeld met een vette 8! De sfeer tijdens deze dag was ontspannen, er werd veel gelachen, maar er waren er ook heilige momenten die vooral tot uiting kwam in de momenten van gebed en het zingen van de liederen onder leiding van Pieter Daniël. Er waren grote complimenten voor de organisatie, de locatie en de verzorging door het personeel van congrescentrum De Aker. Een heerlijke najaarszon, die velen uitnodigde om buiten de heerlijke lunch te nuttigen, maakte de dag compleet!

De leiding van deze dag was in handen van Jaap Ketelaar die op een natuurlijke wijze de verschillende onderdelen van deze dag aan elkaar wist te verbinden.

Ben Tiggelaar heeft in de openingstoespraak een uur lang het gehoor geboeid met de vier pijlers van het psychologisch kapitaal: zelfvertrouwen, hoop, optimisme en veerkracht. Uit onderzoek is gebleken dat deze vier elementen leiden tot meer daadkracht, effectiever veranderen en betere prestaties. Tijdens zijn toespraak kwamen diverse voorbeelden uit kerk en coachpraktijk aan bod. De korte tussentijdse oefeningen, de interactieve momenten met de zaal en de verwerkingssessie aan het eind van zijn dynamisch betoog, zorgden ervoor dat er veel herkenning was met de praktijk.

De rol van de tweede spreker, Bart Broekman, was het bespreken van de geestelijke dimensie van coachen. Hij deed een voorzichtige poging tot een eerste aanzet voor een eigentijds, christelijk coachkader gebaseerd op zijn ideeën over het TransforMissioneel Coachen die uitgaat van de vier aandachtsgebieden: identiteit, missie, cultuur en relaties. In zijn bijdrage bleef hij stilstaan bij het spanningsveld in coachprocessen van de menselijke wil en verantwoordelijkheid (‘het antwoord ligt in jezelf’) enerzijds en Gods wil (‘Hij heeft een plan met je leven’) anderzijds, met daarin aandacht voor de basishouding en de rol van de christencoach.

De tien workshops in het middagprogramma brachten veel diversiteit. Bijzonder is dat alle deelnemers de workshopinformatie, inclusief de toespraken van het ochtendprogramma, nog eens rustig kunnen nalezen op een beveiligde pagina van www.coachseminar.nl

Uit de ingezonden evaluatieformulieren (ingevuld door 85% van de bezoekers) blijkt dat iedereen uitziet naar een vervolg in 2010. Ook blijkt deze dag een grote meerwaarde hebben, ten opzichte van andere leiderschapsbijeenkomsten, door de grote nadruk op coachende elementen van het leiderschap vanuit een christelijk perspectief.

Vanwege deze bemoedigende resultaten zal CC•Excellence zich daarom gaan bezinnen op de inhoud en aanpak van de Nationale Coachseminar 2010. Een aantal workshopthema’s zullen reeds in het voorjaar van 2010 worden uitgediept in de vorm van trainingsdagen (die ook weer de nodige registratiepunten kunnen opleveren voor de Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Binnen enkele weken zal hier meer informatie over beschikbaar zijn op deze website.

Hier volgen enkele foto’s voor een sfeerimpressie van de Nationale Coachseminar 2009.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705