Nieuwe recensies boek

“Het kloppend hart van de gemeente – vriendschap en geestelijke groei in de huiskring”.

20 september 2009 – Afgelopen maanden zijn enkele recensies verschenen van het boek “Het kloppend hart van de gemeente”. Hier volgen enkele quotes:

Dit is niet het eerste boek over kringen, maar wel het MEEST COMPLETE EN ACTUELE – met een schat aan praktische tips en huiskringmateriaal dat via internet beschikbaar is.
Een must! (Voor de volledige recensie klik hier).
CV•KoersRonald Westerbeek

Bart Broekman heeft een STANDAARDWERK geschreven voor werken met kleine groepen. …Het boek is eenvoudig, kernachtig, gestructureerd, doorleefd en instructief. (Voor de volledige recensie klik hier)
GroeiGroepKrantGert van Herk

Broekman is er in geslaagd om een uitstekend boek op de markt te brengen over de zorgzame gemeente en zorgzame huiskringen, dat geboren is vanuit de praktijk en geheel aansluit bij de Nederlandse cultuur. Een vollediger boek over dit onderwerp ben ik nog niet tegengekomen. Het is een bron van inspiratie en EEN MUST voor voorgangers, gemeenteleiding en kringleiders. (Voor de volledige recensie klik hier)
ParakleetCHS

Bart Broekman schreef een GEPASSIONEERD boek over het belang van de huiskring. Ik las het in één adem uit. Deels vanwege mijn eigen belangstelling, deels door de vlotte stijl waarin Broekman schrijft (Voor de volledige recensie klik hier)
IdeaRené Erwich

In veel gemeenten lijkt werken met groepen een doel op zichzelf te zijn geworden… Er moet echter een gedachte achter zitten, een visie op gemeente-zijn. Bart Broekman beschrijft dat ZEER LEZENSWAARDIG in zijn boek. Geen droge leesstof, maar vanuit de praktijk en met voorbeelden. (Voor de volledige recensie klik hier)
Friesch DagbladLodewijk Born

Het eerste boekdeel bevat een visie en strategie voor de zorgzame gemeente. GEBOREN UIT DE PRAKTIJK en enigszins, niet uitbundig, Bijbels onderbouwd. Wie denkt dat de Heer Zelf, door de Heilige Geest, Zijn Gemeente bouwt, stuit hier op de opvatting dat er structuren, processen en een uitgekiend organisatorisch kader nodig zijn om het werk van die Geest de ruimte te geven. Is dat zo? Het boek bevat stof genoeg om zich daarop te bezinnen. Uit korte getuigenissen die erin staan, blijkt dat velen dankzij die kringen een echt ‘thuis’ vonden binnen de geloofsgemeenschap. Menige kerk zou wensen dat het bij haar zo was… (Voor de volledige recensie klik hier).
Johan T. BosChristelijk Maandblad Uitdaging

Voor reacties van lezers die het boek ‘Het kloppend hart van de gemeente’ hebben gelezen klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705