Nieuwe stap Willow Creek Nederland

Bestuurswisseling en afscheid directeur

Vandaag is een persbericht verschenen waarin melding wordt gemaakt van een ingrijpende verandering in de werkorganisatie van Stichting Willow Creek Nederland, die vanaf 24 januari jl. komt te vallen onder Stichting Opwekking. Gelijktijdig met dit besluit is ook kenbaar gemaakt dat er een bestuurswisseling zal plaats vinden en dat Bart Broekman afscheid heeft genomen als directeur van de Nederlandse tak van de Willow Creek Association.

De stichting heeft de afgelopen twee jaren een flinke groei meegemaakt in haar activiteiten. De verwachting is dat dit zich zal continueren. In de nabije toekomst zou het directeurschap van Broekman steeds moeilijker verenigbaar zijn met de toenemende werkzaamheden binnen zijn bedrijf CC•Excellence.

In het belang van beide organisaties heeft Bart Broekman besloten zich volledig toe te wijden aan CC Excellence.

Zie ook bericht in ND

25 januari 2010

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705