Nieuwe website online

Ga naar excellence-opleiding.nl

Het gaat goed met CC•Excellence! Twee jaar geleden zijn we begonnen met ons aanbod. Vanaf het begin was het aantal vragen om coaching en begeleiding van kerken, (christelijke) organisaties en particulieren meer dan we konden verwerken. We ervaren dit als een bijzondere zegen! Om zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen werkt CC•Excellence nauw samen met partnerorganisaties en collega’s binnen het werkveld.

Opleidingsaanbod uitgebreid

Naast een toename in opdrachten op het terrein van coaching en consultancy kwamen er steeds meer verzoeken voor training en scholing op het terrein van coaching, leiderschap, discipelschap en gemeenteontwikkeling. Noodgedwongen hebben we in het voorjaar van 2010 een serie trainingen voor 2010 afgeblazen en doorgeschoven naar partnerorganisaties. We moesten een pas op de plaats maken en een vorm zien te vinden waarbinnen we op een ‘excellente wijze’ konden blijven voldoen aan de vraag. Dit heeft er in geresulteerd dat CC•Excellence is opgedeeld in twee divisies, namelijk ‘Excellence Coaching & Consultancy’ en ‘Excellence Opleiding & Training’.

Met de nieuwe site www.excellence-opleiding.nl brengen we u op de hoogte van ons trainingsaanbod. De activiteiten die nu op de site staan zijn voornamelijk gericht op het vakgebied coaching. In de loop van het jaar hopen we ons aanbod op het gebied van leiderschap- en discipelschapsontwikkeling ook een plek te geven. We hopen u binnenkort te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705