Professionele Leergang Coachen

Erkenningsaanvragen in voorbereiding

De Leergang is een post-hbo opleiding voor christenen die vanuit een bijbels kader opgeleid willen worden tot professioneel coach. De opleiding is er op gericht dat de deelnemer zijn beroep kan uitoefenen in een seculiere setting of binnen een kerkelijke context. Naast uitgebreide aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen zal er ook veel zorg worden besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de cursist in relatie tot de coachprofessie.

Het opleidingstraject bestaat uit 9 modulen, waarvan 8 leermodulen van 30 dagdelen en 1 topmodule die bestaat uit veertig praktijkuren aan coachen en een serie van tien supervisiegesprekken. Voor deze leergang wordt een erkenning aangevraagd bij Stichting Coach (STiR!), de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en het Centrum Post Initieel Onderwijs (CPION).

NOBCO geregistreerde coaches kunnen de modulen los van de leergang volgen en in aanmerking komen voor de verplichte PE-punten in het kader van herregistratie.

Klik hier voor informatie op deze website over de Professionele Leergang Excellent Coachen.

Klik hier voor een informatieblad over deze Leergang (download PDF).

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705