Professionele Leergang Coachen

Erkenningsaanvragen in voorbereiding

De leergang is een post-Hbo opleiding die is bedoeld voor christenen die vanuit een bijbels kader opgeleid willen worden tot professioneel coach. De opleiding is er op gericht dat de deelnemer zijn beroep kan uitoefenen in een seculiere setting of binnen een kerkelijke context. Naast uitgebreide aandacht voor kennis en vaardigheden van het vak coachen zal er ook veel zorg worden besteed aan de beroepshouding en de geestelijke vorming van de cursist in relatie tot de coachprofessie.

Ga voor meer informatie naar Excellence Opleiding & Training

Klik hier voor een informatieblad over de Professionele Leergang Excellent Coachen.

Deelnemers die zich inschrijven voor 1 oktober 2010 mogen gratis deelnemen aan de Christelijke Nationale Coachseminar 2010

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705