Klimaatscan & Climate Control

voor klimaatbewaking in de huiskring

Elk huiskring kent een bepaald klimaat dat bepalend is voor het functioneren de kring. Dit klimaat is afhankelijk van zowel interne als externe factoren. In een interactief programma van drie uur wordt op een creatieve wijze stil gestaan bij de elementen die onderlinge  vriendschap en geestelijk leven binnen de kring bevorderen en tegenwerken. Met behulp van een klimaatscan krijgen (assistent)kringleiders beter zicht op het functioneren van de eigen kring en worden concrete handvatten aangereikt om het klimaat op de korte termijn positief te beïnvloeden en op de lange termijn te borgen.

De klimaatscan is ontwikkeld door Bart Broekman, auteur van o.a. ‘Het kloppend hart van de gemeente’. De scan is binnen verschillende kerkelijke gemeenten toegepast en blijkt een bijzonder praktisch hulpmiddel voor kringleiders om volgende stappen te zetten in het geestelijk groeiproces van kring, op zowel horizontaal als verticaal niveau.

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705