Werknemers willen externe coach

 Een coach, een goed beoordelingssysteem en één-op-één gesprekken met leidinggevenden. Dat vinden werknemers belangrijk.

Coaching belangrijker dan opleiding volgen

Coaching blijkt voor werknemers belangrijker dan de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding. Meer dan de helft (52 procent) van de werknemers vindt dat een werkgever aantrekkelijk wordt als zij begeleidt kunnen worden door een externe coach voor hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zou 38 procent begeleiding door een interne coach willen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Unique onder ruim 4.000 respondenten. Slechts zes procent van de werknemers zou heel graag een externe opleiding volgen en drie procent een interne. Voor een vijfde van de werknemers is de aanwezigheid van een gestructureerd beoordelingssysteem zeer belangrijk in de aantrekkelijkheid van een werkgever. En regelmatige één-op-één gesprekken met leidinggevenden zijn voor twaalf procent heel belangrijk.

Vaardigheden vaak belangrijker

“De overweldigende belangstelling voor begeleiding van een externe coach is opvallend,” vindt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique. “Persoonlijke ontwikkeling is heel belangrijk voor de huidige generatie werknemers. Het hebben van een motivator of coach op de werkvloer geeft mensen vaak net een extra duwtje in de rug om stappen te zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook zijn tegenwoordig vaardigheden van een persoon vaak belangrijker dan de genoten opleiding, waardoor deze in belang kan dalen. Daarnaast kunnen werknemers via een coach hulp krijgen bij het plannen van werk en privé en bij het halen van energie uit het werk. Het voordeel van een externe coach is dat hij werknemers vanuit een veilige en onafhankelijke relatie helpt.”

Drie criteria voor het vinden van de juiste coach

Waar waar vindt u een geschikte coach die u daadwerkelijk kan verder helpen op het pad van persoonlijke groei? Hieronder een aantal criteria die een handige leidraad kunnen vormen voor de juiste keuze.

1. Walk your talk
Een coach is pas echt geloofwaardig, als hij zelf naleeft wat hij verkondigt. U hebt niets aan ‘mentaal geleuter’. Al in het eerste gesprek moet duidelijk zijn dat u te maken hebt met iemand die uit ervaring weet waar hij het over heeft.

2. Gedegen opleiding
U kunt tegenwoordig al in drie weekenden een ‘gecertificeerde coach’ worden. Wellicht is dit voor een enkeling weggelegd, maar de meesten zullen moeten leren door ervaring. Een echte opleiding bestaat uit een goede mix van twintig procent theorie, 30 procent feedback en 50 procent praktijk. Hiermee vallen dus veel schriftelijke opleidingen ook af.

3. Strak plan
In het coachingstraject moet er een duidelijk omschreven stappenplan zitten. Hoe gaat u van de huidige situatie naar de gewenste situatie? Daar horen concrete acties bij. Het ‘probleem’ dient opgelost te worden in drie stappen: bewustwording, eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken.

Bron: HRpraktijk.nl en Managersonline.nl

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705