Coach Class: InCompany Cursus Coachend Leiderschap

De InCompany Coach Class is een interne en op maat gesneden cursus voor ‘coachend leiderschap’ van vier dagen verspreid over een periode van vier maanden voor directie, managers, stafmedewerkers, lijnfunctionarissen en teamleiders. De cursus is bedoeld als een inleiding in het coachend leidinggeven en wordt gekenmerkt door een professionele benadering en een waardengedreven aanpak. De casussen, voorbeelden, opdrachten en oefeningen sluiten aan bij de doelgroep in de specifieke sector.

De Coach Class is zeer geschikt voor medewerkers in de non profit sector, maar is ook al enkele keren met een zeer tevreden resultaat gegeven voor overheidsmedewerkers. Referenten zijn op aanvraag beschikbaar.

In de Coach Class gaan de deelnemers ontdekken hoe op een betrekkelijk eenvoudige en positieve wijze invloed kan worden uitgeoefend op de mensen aan wie ze leiding geven. Er worden concrete handvatten aangereikt om medewerkers en vrijwilligers individueel te coachen. Toch is de Coach Class geen cursus die zich alleen maar bezig houdt met het aanleren van vaardigheden. Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. De doelstellingen die worden nagestreefd zijn niet alleen gericht op het hanteren van een theoretisch kader, maar vooral op het vormen van de eigen karakter en het oefenen van coachvaardigheden. Het ontdekken van persoonlijke overtuigingen en betekenisvolle waarden vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast is er veel ruimte voor reflectie, interactie en het bespreken van eigen praktijksituaties.

De cursusdagen zijn praktische trainingen onder leiding van een ervaren en erkende coach. Het leerwerk en het doordenken van de cursusstof vindt grotendeels buiten de cursusdagen plaats.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705