Masterclass Elmer Mulder Dienstbaar Leiderschap in Organisatie(crisis)

Vrijdag 9 november (van 09.30 – 14.00 uur)  is de tweede masterclass in een serie van acht over Persoonlijk Leiderschap, gegeven door bekende en ervaren bestuurders. Dit keer vertelt drs. Elmer Mulder zijn verhaal.   Door toenemende spanningen, onder andere als gevolg van conflicten tussen medische specialisten, heeft hij per 26 augustus jl. zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU medisch centrum te Amsterdam, neergelegd. Deze episode uit zijn leiderschapscarrière is uitgebreid gevolgd door de landelijke media.

Wat velen niet weten, is dat Elmer Mulder in zijn twaalf jaren voorzitterschap binnen het VUmc, dienend leiderschap heeft ingezet als sleutel tot een gezonde organisatie. Hij kan als gevolg daarvan terugkijken op bijzondere en meetbare resultaten. Dienend leiderschap brengt mooie vruchten voort, maar is geen garantie voor de afwezigheid van tegenslagen en conflicten. Dienen en lijden gaan vaak hand in hand. Daarom vertelt Elmer Mulder in deze masterclass niet alleen over het geheim van dienend leiderschap en wat dit vraagt van de organisatie, maar hij zal ook spreken over wat dit vraagt van de bestuurders zelf. Wat is de betekenis van dienstbaarheid in tijden van crisis? Wat is de houding van een dienende leider als er fouten zijn gemaakt, hoe gaat hij om met kritiek en teleurstellingen?

Naast zijn topfunctie bij het VUmc Amsterdam, was Elmer Mulder voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hij bekleedde diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies, ondermeer als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij het Nationaal Reumafonds en bestuursvoorzitter bij het Jan van Breemen Instituut, het Slotervaartziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. In 2009 werd Elmer Mulder door het Strategie Platform Healthcare uigeroepen tot “influencer of the year”.   We zijn blij dat hij vanuit deze rijke ervaring als bestuurder zijn belangrijkste leiderschapslessen met ons wil delen. Na afloop van de masterclass wordt aan alle aanwezigen een diner aangeboden.

Overige Masterclasses

De Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap is onderdeel van de Leergang Excellent Leiderschap.  Als niet-student van de leergang is het mogelijk om als toehoorder deel te nemen aan de Masterclass. In de Masterclass Serie staan voor dit seizoen meerdere masterclasses gepland die kan worden bezocht als toehoorder. Klik hier voor de flyer.

  • Vrijdag 09 November: Leiderschap en Dienstbaarheid door Elmer Mulder
  • Vrijdag 14 December: Leiderschap en Authenticiteit door Max Daniel
  • Vrijdag 08 Februari: Leiderschap en Meesterschap door Max Daniel
  • Vrijdag 08 Maart: Leiderschap en Zingeving door Hans Alma
  • Vrijdag 05 April: Leiderschap en Verbondenheid door Bart Broekman
  • Vrijdag 26 April: Leiderschap en Integriteit door Karin Lasthuizen

Kosten en locatie

De kosten voor een afzonderlijke masterclass zijn vastgesteld op € 325,=  inclusief consumptie en diner (aansluitend aan de masterclass), excl. btw.

Voor de locatie klik hier.

Aanmelden

Aanmelden voor een masterclass of de volledige masterclass-serie kan via het inschrijfformulier van de Leergang Excellent Leiderschap.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705