8 februari Masterclass Max Daniel: Leiderschap en Meesterschap


In de Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap, gegeven door bekende en ervaren bestuurders, spreekt Max Daniel op vrijdag 08 februari over het thema
“Leiderschap en Meesterschap – volhardend streven naar het hoogst haalbare”.

Een meesterlijk leider is in staat om anderen te inspireren tot het leveren van uitzonderlijke prestaties. Kenmerkend voor teams en organisaties waarin meesterschap centraal staat is het feit dat er geen genoegen wordt genomen met middelmatigheid. De medewerkers zijn voortdurend op zoek naar kansen om de beste producten of diensten af te leveren. Meesterschap is verbonden met een diep verlangen om zoveel mogelijk uit jezelf, de ander en de organisatie te halen, zonder dat het ten koste gaat leidinggevenden en medewerkers. Meesterschap heeft daarom ook te maken met het vinden van de juiste balans tussen ontspannen en inspannen. Het doel daarvan is dat er ruimte ontstaat voor creativiteit en een betekenisvolle verbinding tussen werk en resultaat. Waar dit soort meesterschap centraal staat, functioneren medewerkers op hun best. In deze masterclass vertelt Max over de rol en de taak van de leidinggevende om dit proces te begeleiden.

Max Daniel typeert zichzelf als een politiemens in hart en nieren. Gedurende zijn loopbaan heeft Max verschillende functies en taakvelden van het politievak mogen uitoefenen. Ook heeft hij drie jaar leiding gegeven aan de opsporingsorganisatie van de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven Schiphol. In de afgelopen jaren heeft Max diverse methoden geïntroduceerd om de georganiseerde hennepcriminaliteit landelijk onder de aandacht te brengen en effectief te bestrijden, verkeershorken te bekeuren, patsers van hun imago te beroven en veelplegers aan te pakken. Voor de bedrijfsvoering heeft hij werkwijzen ontwikkeld om op slimmere wijze personeel te werven onder de zowel autochtone als allochtone doelgroep, de kosten van politiepaarden te reduceren, het leervermogen van het korps te vergroten en de bureaucratie te bestrijden.

Max zijn stijl van leiderschap is meer gericht op het inspireren en motiveren dan op instrueren. Hij wordt gezien als iemand met een sterke betrokkenheid en overtuiging, die zijn visie kan overdragen en op die manier zijn medewerkers enthousiasmeert voor hun taken. Vernieuwing, ondernemerschap en creativiteit zijn belangrijke steekwoorden in zijn visie op leiderschap.

Overige Masterclasses

De Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap is onderdeel van de Leergang Excellent Leiderschap.  Als niet-student van de leergang is het mogelijk om als toehoorder deel te nemen aan de Masterclass. In de Masterclass Serie staan voor dit seizoen nog één masterclass gepland die kan worden bezocht als toehoorder. Klik hier voor de flyer.

  • Vrijdag 08 Februari: Leiderschap en Meesterschap door Max Daniel
  • Vrijdag 08 Maart: Leiderschap en Zingeving door Hans Alma
  • Vrijdag 05 April: Leiderschap en Verbondenheid door Bart Broekman
  • Vrijdag 26 April: Leiderschap en Integriteit door Karin Lasthuizen

Binnenkort worden de data vastgesteld voor een nieuwe serie masterclasses in het seizoen 2013 – 2014. Wil je vrijblijvend een optie nemen op de volledige serie (beperkt aantal plaatsen) klik dan hier.

Programma, kosten en locatie

09.00 uur: ontvangst
09.45 uur: opening
10.00 uur: masterclass
12.00 uur: ontmoeting en nabespreking
12.45 uur: luxe Diner

De kosten voor een afzonderlijke masterclass zijn vastgesteld op € 325,=  inclusief handout, boek, consumpties en diner, excl. btw (21%).

Voor de locatie een een routebeschrijving, klik hier.

Aanmelden

Aanmelden voor een masterclass of de volledige masterclass-serie kan via het inschrijfformulier van de Leergang Excellent Leiderschap.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705