Vrijdag 5 april TOP Masterclass Leiderschap en Verbondenheid

banner sprekers masterclass Bart Broekman

In de Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap spreekt Bart Broekman (executive coach) op vrijdag 5 april over “Leiderschap en Verbondenheid”.

Verbondenheid heeft te maken met een relatie die van twee kanten komt en ontstaat op basis van wederzijds vertrouwen. Als leidinggevende zul je af toe handelingen verrichten of uitspraken doen, bewust of onbewust, die ingaan tegen de verwachtingen van je medewerkers. Dat is niet te voorkomen en gebeurt in de beste relaties.  Voor de verbondenheid hoeft dit geen ernstige gevolgen te hebben als je in het leiderschap bewust bezig bent met het bevorderen van betrokkenheid tussen jou en je medewerkers, door jezelf kwetsbaar op te stellen, waardering naar de ander uit te spreken, te vragen naar het wel en wee van medewerkers, oprecht aandacht te hebben voor de mens achter de medewerker, medewerkers ruimte te geven voor eigen ideëen, te laten zien dat het niet erg is om fouten te maken en dat je daarvan kunt leren, op cruciale momenten er te zijn voor je medewerkers, hen te durven aanspreken op hun gedrag, conflicten niet te vermijden, enzovoort.

Verbondenheid komt tot uiting in hoe de medewerker je ervaart in het in de relatie en het effect dat je aanwezigheid op hem heeft. Wordt hij onzeker of voelt hij zich juist sterk en weet hij zich gesteund? Is hij op z’n hoede of voelt hij zich vrij om te spreken en te handelen? Ervaart hij jou als  iemand die oprecht geïnteresseerd is in hem en hem niet gebruikt voor organisatiedoeleinden?

In deze masterclass sta je stil bij de urgentie van verbondenheid, onderliggende bewegingen, essentiële beïnvloedingsfactoren- the ‘Golden Key’s – en ontvang je praktische handreikingen voor de eigen werksituatie.

Overige Masterclasses

De Masterclass Serie Persoonlijk Leiderschap is onderdeel van de Leergang Excellent Leiderschap.  Als niet-student van de leergang is het mogelijk om als toehoorder deel te nemen aan de Masterclass. In de Masterclass Serie staan voor dit seizoen nog één masterclass gepland die kan worden bezocht als toehoorder. Klik hier voor de flyer.

  • Vrijdag 26 April: Leiderschap en Integriteit door dr. Karin Lasthuizen

Binnenkort worden de data vastgesteld voor een nieuwe serie masterclasses in het seizoen 2013 – 2014. Wil je vrijblijvend een optie nemen op de volledige serie (beperkt aantal plaatsen) klik dan hier.

Programma, kosten en locatie

09.00 uur: ontvangst
09.45 uur: opening
10.00 uur: masterclass
12.00 uur: ontmoeting en nabespreking
12.45 uur: luxe diner

De kosten voor een afzonderlijke masterclass zijn vastgesteld op € 325,=  inclusief handout, schrijfmap, boek, consumpties en diner, excl. btw (21%).

Voor de locatie een een routebeschrijving, klik hier.

Aanmelden

Aanmelden voor een masterclass of de volledige masterclass-serie kan via het inschrijfformulier van de Leergang Excellent Leiderschap.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705