Begeleide Intervisie InCompany

Praktische handvatten voor methodisch en inspirerend leren

Onder begeleiding van een intervisor leren medewerkers in enkele bijeenkomsten hoe zij elkaar op een methodisch verantwoorde wijze kunnen helpen in hun eigen professionele ontwikkeling via diverse intervisiewerkvormen. In de loop van de jaren heeft intervisie zich bewezen als een effectieve groepsgewijze vorm van professionele ontwikkeling doordat collega’s uit hetzelfde vakgebied leren van het bespreken van elkanders functioneren en situaties.

Een voorwaarde is wel dat intervisie goed wordt toegepast. En hier gaat het vaak mis. Menig intervisietraject is -na een enthousiaste start – geëindigd in een desillusie. Dit is te voorkomen door een goede voorbereiding en afstemming. Intervisie is een methodische benadering die je niet zomaar even kunt toepassen. Daarvoor is kennis en ervaring nodig.

In ‘Begeleide Intervisie’ helpt de begeleider (de ‘intervisor’) de groep in 4 tot 6 bijeenkomsten in het proces van intervisie. De bijeenkomsten bestaan uit een mix van onderwijs, training, oefeningen, intervisiesessies en opdrachten. Als leidraad tijdens het proces ontvangen de deelnemers een intervisielogboek, waarvan diverse onderdelen (waaronder het intervisiecontract ) samen met de intervisor worden vastgelegd en beschreven.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende oriëntatie.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705