De huiskring als zorggroep

Artikel in Friesch Dagblad van 20 maart 2009

Vandaag verschijnt het boek Het kloppend hart van de gemeente. Vriendschap en geestelijke groei in de huiskring. Het wordt vanmiddag gepresenteerd op een symposium in de Bethelkerk in Drachten. Dat is de vrije baptistengemeente waar Broekman tien jaar voorganger was. Hij was de initiator van het huiskringmodel zoals het in zijn boek wordt beschreven. Tegenwoordig is Broekman werkzaam als gemeentecoach en -adviseur en, vanaf 1 april, ook directeur van Willow Creek Nederland.

Steeds meer kerken werken met celgroepen, bijbelgespreksgroepen, gemeentegroeigroepen of andere kleine kringen. Broekman juicht die ontwikkeling toe, maar geeft aan dat het geen garantie is voor meer geestelijke intimiteit en geloofsgroei. Sterker nog: in veel gemeenten lijkt werken met groepen een doel op zichzelf te zijn geworden, stelt Broekman. Er moet echter een gedachte achter zitten, een visie op gemeente-zijn. Hij beschrijft dat zeer lezenswaardig in zijn boek. Geen droge leesstof, maar vanuit de praktijk en met voorbeelden. Ook bevat het boek een gratis digitaal werkboek.

Voor het volledige artikel klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705