Excellence: buitengewoon, bijzonder

Artikel in Ondernemrskrant Smallingerland,  december 2010
In de Ondernemerskrant Smallingerland is een interview verschenen over het werk van CC Excellence. Klik hier voor het artikel (pdf)

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705