Nieuw standaardwerk voor werken met kleine groepen

Boekrecensie in GroeiGroepKrant EWV, jaargang 8, nr. 2, augustus 2009

Bart Broekman heeft een standaardwerk geschreven voor werken met kleine groepen. De huiskringen vormen het kloppend hart van de gemeente, omdat in deze groep de kernwaarden van de gemeente -vriendschap en geestelijke groei- kunnen worden beleefd. De huiskring is een zorggroep, waar de leden onderling bij elkaar betrokken zijn. De meeste tijd wordt dan ook besteed aan ontmoeting en opbouw van elkaar. Dat de huiskring dit effect kan hebben, komt omdat het is ingebed in ‘gemeentezorg’: een totaalvisie op de gemeente waarbij ‘ omzien naar elkaar’ het uitgangspunt is en waarin vriendschap en geestelijke groei ruimte krijgen. Gemeentezorg is ook een belijdenis die zich toont in de levensstijl van gemeenteleden en huiskringleden en het is een beleving die ontmoetingen maakt tot sleutelmomenten met elkaar en de Heer. Gemeentezorg is een basisbouwsteen voor structurele inbedding van (meer taakgerichte) activiteiten.

De huiskring kent in het boek geen Bijbelgesprek zoals de gemeentegroeigroep (GGG). In de gemeente van Bart Broekman vindt Bijbelstudie op een ander moment plaats dan in de huiskring. Het boek is

  • eenvoudig: heldere zinnen leggen uit wat er in groepen gebeurt en hoe het werkt;
  • kernachtig: kernwaarden vriendschap en geestelijke groei worden als fundamenteel (h)erkent en consequent uitgewerkt;
  • gestructureerd: de verschillende niveaus rond werken in groepen en hun interacties worden onderscheidend besproken: de groep, de groepsleden, de kringleiders, de coaches van de kringleiders, de oudstenraad/kerkenraad.
  • doorleefd: Bart Broekman werkte tien jaar met kleine groepen en geeft in dit boek zijn ervaring door, afgewisseld met citaten van kringleden, kringleiders en coaches.
  • instructief: wie dit boek leest, kan er ook mee aan de slag in de eigen situatie.

Gert van Herk (toeruster Evangelisch Werkverband)

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705