Verantwoord Omgaan met Morele Dilemma’s

Dr. Karin Lasthuizen geeft op vrijdag 16 januari 2015 een masterclass over de waarde van integriteit en het omgaan met morele dilemma’s. In haar masterclass zal ze vooral ingaan op de morele dilemma’s waar leidinggevenden dagelijks mee te maken krijgen en handreikingen geven die bijdragen tot weloverwogen besluiten en handelen. Organisaties proberen op verschillende manieren ethisch gedrag te stimuleren. Naast het opstellen van gedragscodes, zijn ook ethisch handelende leidinggevende in alle lagen van de organisatie een belangrijke factor in het stimuleren van ethisch gedrag van medewerkers.

Ethisch gedrag van leidinggevenden gaat over eerlijkheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, open communiceren, rekening houden met anderen en het milieu bij het nemen van beslissingen en het begeleiden van werknemers bij ethische dilemma’s. Het tonen van voorbeeldgedrag en het opbouwen van een vertrouwensband met de werknemers zijn essentieel voor ethische leidinggevenden. Het is duidelijk aantoonbaar dat ethisch gedrag van leidinggevenden positief samenhangt met bereidheid van werknemers om elkaar te helpen, proactief werkgedrag en het uiten van een mening. Deze gedragskenmerken dragen indirect bij aan de effectiviteit van een organisatie.

Inschrijven Masterclass

De spreker

Dr. Karin Lasthuizen is universitair hoofddocent Bestuur en Integriteit en lid van de onderzoeksgroep “Quality of Governance” bij de afdeling Bestuurswetenschappen van de VU te Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in onderzoek naar Leiderschap en Ethiek bij organisaties in de publieke sector. Na het behalen van haar master in 1995 aan de afdeling Politieke Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen, werkte ze een aantal jaren bij het Europees Sociaal Research Center MZES in Mannheim (Dld) en onderzoeksbureau Intomart GfK in Hilversum. In 2008 promoveerde Karin aan de afdeling Sociale Wetenschappen van de VU te Amsterdam met een proefschrift over leiderschap en ethiek. Karin heeft in (inter)nationale tijdschriften en literatuur geschreven over (ethisch) leiderschap, bestuurlijke ethiek en andere bestuurlijke overheidskwesties, zoals ‘veiligheid en politie’.

Doelgroep

De masterclass is gericht op leidinggevenden, managers, directeuren en (executive) coaches uit diverse sectoren van de samenleving, zoals het bedrijfsleven, non-profit organisaties, overheid, onderwijs, kerk, enz..

Je hebt een behoorlijke mate van deskundigheid ontwikkelt op je vakgebied. Je beschikt over bijzondere inzichten met betrekking tot organisatie, beleid en strategie. En je hebt een jarenlange ervaring in het leiding geven. Maar je wilt meer. Je wilt het verschil maken. De ware kracht van je leiderschap ligt verscholen in wie jij bent als persoon. Het gaat niet alleen om wat je doet als leider, maar vooral om hoe je het doet in je leiderschap. Jij bent je eigen instrument! De effecten van je leiderschap worden vooral bepaald door de kwaliteit van dat instrument en hoe goed je het weet te hanteren in de concrete situatie waarin je nu staat. Dat is wat je leert tijdens een serie masterclasses van leiders, topbestuurders en wetenschappers. Zij spreken niet alleen vanuit hun kennis, maar ook vanuit hun persoonlijke ervaring.
Wil jij het verschil maken? Investeer dan in jezelf!

Programma en kosten

09.00 uur: ontvangst
09.45 uur: masterclass
12.15 uur: ontmoeting en nabespreking
12.45 uur: culinaire lunch
14.00 uur: verwerking individueel of in kleine groep (facultatief)
15.30 uur: afsluiting

De studiebijdrage voor een afzonderlijke masterclass is € 325,=. Dit bedrag is inclusief een luxe studiemap, het studieboek “Goed versus Goed”, een handout, verwerking, consumpties en culinaire lunch, excl. btw (21%).

Voor de Algemene Voorwaarden klik hier (er opent een nieuw venster)

Locatie

Leerhotel Het KloosterLeerhotel het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG AMERSFOORT

Overige Masterclasses

Dit is een masterclass in een serie van TOP Masterclasses over Persoonlijk Leiderschap. De volgende masterclasses staan nog gepland:

  •   Vrijdag 13 Februari 2015: Leiderschap en Authenticiteit door mr. André Rouvoet
  •   Vrijdag 13 Maart 2015: Leiderschap en Zingeving, door prof. dr. Hans Alma
  •   Vrijdag 10 April 2015: Leiderschap en Meesterschap, door ing. Paul Donders
  •   Vrijdag 08 Mei 2015: Leiderschap en Verbondenheid, door drs. Hans Groeneboer
  •   Vrijdag 12 Juni 2015: Leiderschap en Daadkracht, door dr. Gabriël Anthonio

Om aan te melden voor één (of meerdere) van deze masterclasses klik hier

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705