Coachcursussen

De coachcursussen van CC•Excellence onderscheiden zich van andere cursussen en opleidingen op dit gebied, doordat de theorie en de praktijk zich toespitst op het functioneren in Gods Koninkrijk. Dit betekent dat de grondbeginselen van het coachen voortkomen uit Bijbelse principes en de karakter van de coach in relatie tot zijn (beroeps)houding extra aandacht krijgt.

Een ander onderscheidend element is de kleine opzet van de cursusgroepen. Er is per cursus plaats voor 10 tot 15 deelnemers. Er is daardoor veel ruimte voor interactie en oefeningen. Dit is een noodzakelijk element om de theorie eigen te maken.

Tot slot noemen we de goede prijs-kwaliteit verhouding. Voor een cursus op dit niveau met deze inhoud en deskundige begeleiding betaalt u als snel enkele duizenden euro’s. We vinden het belangrijk dat de cursus voor zoveel mogelijk werkers in de christelijke gemeente beschikbaar is. We houden daarom rekening met o.a. locatie- en cateringkosten. Doordat we een organisatie zijn zonder winstoogmerk houden we de prijs zo laag mogelijk.

Nieuwe cursussen in ontwikkeling

De Basiscursus Coachen wordt opgevolgd door de Leergang Excellent Coachen. Deze opleidingen worden ontwikkeld op basis van de kwaliteitscriteria voor coachopleidingen zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Voor de Leergang wordt een onderwijserkenning aangevraagd.

Via onze nieuwsberichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van deze nieuwe cursussen.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705