Publicaties | Artikelen

Bart Broekman schrijft als freelance schrijver regelmatig voor diverse (vak)bladen over onderwerpen die te maken hebben met de leiderschap, organisatie, coaching en discipelschap.

Bart is in staat om moeilijke onderwerpen op een eenvoudige en praktische manier onder woorden te brengen, zonder dat de inhoud verliest aan diepgang. Hij schrijft onder andere voor Leadership, Idea, CV•KoersChristelijk Weekblad.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705