Recensies (14)

Dit is niet het eerste boek over kringen, maar wel het MEEST COMPLETE EN ACTUELE – met een schat aan praktische tips en huiskringmateriaal dat via internet beschikbaar is.
Een must! (Voor de volledige recensie klik hier).
CV•KoersRonald Westerbeek

Bart Broekman heeft een STANDAARDWERK geschreven voor werken met kleine groepen. …Het boek is eenvoudig, kernachtig, gestructureerd, doorleefd en instructief. (Voor de volledige recensie klik hier)
GroeiGroepKrantGert van Herk

Broekman is er in geslaagd om een uitstekend boek op de markt te brengen over de zorgzame gemeente en zorgzame huiskringen, dat geboren is vanuit de praktijk en geheel aansluit bij de Nederlandse cultuur. Een vollediger boek over dit onderwerp ben ik nog niet tegengekomen. Het is een bron van inspiratie en EEN MUST voor voorgangers, gemeenteleiding en kringleiders. (Voor de volledige recensie klik hier)
ParakleetCHS

 

Bart Broekman schreef een GEPASSIONEERD boek over het belang van de huiskring. Ik las het in één adem uit. Deels vanwege mijn eigen belangstelling, deels door de vlotte stijl waarin Broekman schrijft (Voor de volledige versie klik hier)
IdeaRené Erwich

 

Een liefdevolle zorgzame gemeente waar groei in zit, dat willen we allemaal. Door dit boek kunnen we HEEL VEEL LEREN. Het is een zegen om met de hele gemeente samen te kunnen komen, maar ook met een kleine groep, want een zorgzaam gemeentelid is doelgericht, gavengericht en relatiegericht naar God en de naaste toe. Niet alle voorbeelden uit het boek zijn voor iedere gemeente bruikbaar, maar er is voldoende uit te halen voor een ieder. De Christenvrouw

In veel gemeenten lijkt werken met groepen een doel op zichzelf te zijn geworden… Er moet echter een gedachte achter zitten, een visie op gemeente-zijn. Bart Broekman beschrijft dat zeer LEZENSWAARDIG in zijn boek. Geen droge leesstof, maar vanuit de praktijk en met voorbeelden. (Voor de volledige recensie klik hier)
Friesch DagbladLodewijk Born

 

Een warm boek, recht uit de praktijk! INDRUKWEKKEND COMPLEET – hier kan Nederland mee aan de slag!
Bennie SloetjesAuteur van ‘Coachen in de kerk’

 

Al jarenlang mag ik me inzetten voor de 1500 Gemeente Groei Groepen binnen de Protestantse kerk. Maar er zijn nog veel ongebruikte mogelijkheden, sluimerende kansen. Het boek van Bart Broekman brengt die in beeld. Een GOUDMIJN voor kringleiders en voorgangers.
Hans EschbachDirecteur Evangelisch Werkverband

 

Het eerste boekdeel bevat een visie en strategie voor de zorgzame gemeente. GEBOREN UIT DE PRAKTIJK en enigszins, niet uitbundig, Bijbels onderbouwd. Wie denkt dat de Heer Zelf, door de Heilige Geest, Zijn Gemeente bouwt, stuit hier op de opvatting dat er structuren, processen en een uitgekiend organisatorisch kader nodig zijn om het werk van die Geest de ruimte te geven. Is dat zo? Het boek bevat stof genoeg om zich daarop te bezinnen. Uit korte getuigenissen die erin staan, blijkt dat velen dankzij die kringen een echt ‘thuis’ vonden binnen de geloofsgemeenschap. Menige kerk zou wensen dat het bij haar zo was… (Voor de volledige recensie klik hier).
Johan T. BosChristelijk Maandblad Uitdaging

 

Het kloppend hart van de gemeente’ is een VERRASSEND boek, dat je al lezend zal blijven boeien. Het beeld van de gemeente, die Bart Broekman vanuit de praktijk schetst, is de gemeente die ik voor ogen heb.
Peter Sleebos  – Voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)

 

Het bijzondere van dit boek is dat het niet alleen geschreven is vanuit een DUIDELIJKE VISIE op de belangrijke rol die relaties spelen in de christelijke gemeente. Het is ook op elke bladzijde merkbaar dat er een jarenlange praktijkervaring achter zit.
Dick WesterkampPredikant Nederlands Gereformeerde Kerk Houten

 

Huiskringen zijn een vitaal orgaan in een (grote) gemeente. Dit boek legt helder uit hoe dat in de PRAKTIJK werkt. Geen vrijblijvende leesstof voor wie écht verlangt naar geestelijke groei, ook in de onderlinge relaties.
Jan van LangeveldePredikant Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle

 

Dit is een boek dat handvatten geeft als je aan het begin staat van het ontwikkelen van gemeentekringen, maar het is ook VERFRISSEND om te lezen als je al jaren met huiskringen werkt.
Andries BakkerCoördinator kringenwerk De Meerkerk te Hoofddorp

Bart Broekman heeft in onze gemeente de huiskring KRACHTIG neergezet, van goede inhoud voorzien en de groei in goede banen geleid. Over deze ontwikkelingen schrijft hij in het boek dat u voor u heeft. Van harte aanbevolen!
Orlando Bottenbley – Voorganger Bethelgemeente Drachten

 

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705