Publicaties | Preken en lezingen

Bart Broekman gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Kenmerkend voor zijn manier van spreken is het zoeken naar de concrete toepassing van Bijbelse waarheden in het leven van alledag. Hij weet de luisteraar te boeien met een heldere, praktische uitleg van Gods Woord.

Daarnaast spreekt Bart op conferenties, seminars en andere evenementen. Zijn verlangen is om door zijn toespraken heen dicht naast de mensen te staan en iets te laten zien van Gods genade en grootheid.

Hieronder zijn enkele opnames te zien:

• Je kind loslaten (gezinsdienst) – 18 min       video
• Ontdek de leider in jezelf – 34 min      video
• De noodzaak van rusten – 42 min      video
• Bidden met open handen (nationale gebedsweek) – 28 min      video

Uitnodigen voor een (s)preekbeurt

U kunt Bart uitnodigen voor een (s)preekbeurt door telefonisch contact op te nemen of een voorstel te doen via het contactformulier.

Contactgegevens

Bezoekadres Noord-Nederland
Morra 2
9204 KH Drachten

Bezoekadres Midden-Nederland
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden

Postadres
Postbus 660
9200 AR Drachten

Telefoon
0512 – 78 58 72

E-mail
info@cc-excellence.nl

Kamer van Koophandel
50973045

Rabobank
NL65RABO0143758705